Chernogorov, D. N., Matveyev, Y. A., & Bezzubov, A. A. (2019). Funkcja równowagi jako wskaźnik symetrii stanu czynnościowego zawodników siłujących się na rękę. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(1), 117-127. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.07