Kobierecki, M. M. (2019). Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako aktor dyplomatyczny. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(1), 101-114. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.06