Urban, R. (2019). [rec.] Maciej Łuczak, Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966–2016, Konin 2016, ss. 375. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 173-176. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.21