Petričková, L., & Zusková, K. (2019). Satysfakcja z życia nauczycieli wychowania fizycznego w związku z nauczaniem jednego lub dwóch przedmiotów oraz pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 145–157. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.19