Rowiecki, M., & Kulmatycki, L. (2019). Strategie radzenia sobie ze stresem u mężczyzn uprawiających narciarstwo ekstremalne. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 99-111. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.16