Staroń, R. (2019). Programy wychowania fizycznego i ich realizacja w państwowych szkołach średnich ogólnokształcących Krakowa w latach 1918–1932. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 27–44. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.13