Łuczak, M., & Nowak, L. (2019). Profesor dr hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny historyk kultury fizycznej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 11–26. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.12