Tatarczuk, J., Asienkiewicz, R., Wandycz, A., & Jerzak, I. (2019). Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 127–138. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.30