Tlustý, T. (2019). Krótkie porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej YMCA w okresie międzywojennym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 29–45. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.24