Urniaż, J. (2019). Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 11-28. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.23