Łubkowska, W., Nadobnik, J., Tarnowski, M., & Nowak, M. A. (2019). Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), 145–161. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.43