Porada, Z. (2019). Polskie artystki w Olimpijskich Konkursach Sztuki i Literatury 1928–1948. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), 27–53. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.36