Liannoi, Y., Liannoi, M., Maksymenko, L., & Kopytina, Y. (2019). Techniki rekreacyjne (element unihokeja) dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Sport I Turystyka ƚrodkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(1), 69-78. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.04