Nadobnik, J. (2019). Promowanie aktywności outdoorowej z wykorzystaniem wybranych urządzeń i aplikacji mobilnych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(2), 145-156. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.19