Słapek, D. (2019). Terra incognita? Sport antyczny w historiografii polskiej (początki). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(2), 11-56. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.12