Sygit, K. (2019). Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 95-105. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.07