Broďáni, J., & Šiška, Ľuboslav. (2019). Subiektywne samopoczucie i aktywność ruchowa uczennic szkół średnich. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 81–91. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.06