Szymanek-Pilarczyk, M., & Szlubowska, M. (2019). Wykorzystanie testu FMS w diagnostyce aparatu ruchu po zastosowaniu treningu funkcjonalnego u zawodników piłki nożnej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 69-80. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.05