Tomecka, M. (2019). Wzory kultury fizycznej a wzory społeczne w grupach dyspozycyjnych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 57-68. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.04