Cieślik, B., & Ostrowska, B. (2019). Związek zaburzeń poznawczych z ryzykiem upadku wśród osób starszych – doniesienia wstępne. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 117–125. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.18