Urban, R. (2019). Działalność Henryka Leliwy-Roycewicza w zakresie wojskowości, sportu i organizacji jeździectwa w Polsce. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 27-48. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.12