Poczta, J., & Malchrowicz-Mośko, E. (2019). Motywy udziału kibiców w wydarzeniu sportowym na przykładzie Cavaliady w Poznaniu. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 163–179. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.10