Kolář, F. (2019). Jiří Stanislav Guth-Jarkovský w ruchu olimpijskim okresu międzywojennego. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 35-46. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.02