Urniaż, J., & Jurgielewicz-Urniaż, M. (2019). Szkolne wychowanie fizyczne w III Rzeczypospolitej. Rozważania w kontekście problematyki wartości i obowiązku oraz dziedzictwa kulturowego na przestrzeni wieków. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 75–92. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.05