Bobrík, M. (2019). Wychowanie fizyczne i sport na Słowacji po utworzeniu Czechosłowacji (1918–1924). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 47–63. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.03