Mazurkiewicz, M. (2023). [rev.] Andrzej Pawłucki, Pedagogia olimpijska. Homo physicus, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2022, pp. 324. Sport and Tourism Central European Journal, 6(2), 155–159. https://doi.org/10.16926/sit.2023.02.09