Obłąkowska, K. A. (2022). Sektor turystyczny w Polsce w przededniu i obliczu pandemii COVID-19. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(2), 117–137. https://doi.org/10.16926/sit.2022.02.07