Pasicznik, W., & Wilczkowska, A. (2022). Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego (na podstawie wybranych aspektów z doświadczenia edukacji szkolnej Ukrainy – aspekt pedagogiczny). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(2), 65–77. https://doi.org/10.16926/sit.2022.02.04