Ostrowska-Tryzno, A. ., & Pawlikowska-Piechotka, A. (2022). Turystyka kulturowa, muzea i konsekwencje pandemii COVID-19. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 123–139. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.07