Bohdan, T. ., & Kowalik, K. . (2022). Krępująca zasada fair play we współczesnym sporcie. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 103–120. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.06