Oderov, A. ., Kuznetsov, M., Romanchuk, S. ., Pohrebniak, D. ., Indyka, S. ., & Bielikova, N. . (2022). Analiza poziomu sprawności fizycznej podchorążych Wojskowej Szkoły Sierżantów Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie na etapie podstawowym . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 93–102. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.05