Tomik, R. ., Kot, K., & Ardeńska, M. . (2022). Indywidualny plan i program studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w opinii studentów-sportowców. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 79–92. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.04