Wójcik, Z. . (2022). Sport zapaśniczy w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe na Warmii i Mazurach (1964–1975). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 55–75. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.03