Tlustý, T. . (2022). Katolickie Stowarzyszenie Gimnastyczne Orzeł i jego stosunki międzynarodowe w latach 1929–1948. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 33–53. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.02