Jaroszewski, J. . (2022). Ruch sportowy w Policji Państwowej w województwie łódzkim w latach 1919–1939. Zarys problematyki . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 11–31. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.01