Krynicki, B., & Pawlikowska-Piechotka, anna. (2022). Pływalnia w pałacu kultury i nauki w warszawie: historia i obecne przygotowanie do zajęć sportowych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(4), 99–116. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.28