Majer, R., & Rodzik, J. (2021). Programowanie aktywności fizycznej seniorów w lokalnej polityce społecznej . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 123-139. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.21