Tatarczuk, J., Asienkiewicz, R., Wandycz, A., & Hirko, A. (2021). Wiek menarche dziewcząt z województwa lubuskiego w odniesieniu do środowiska zamieszkania, wykształcenia rodziców, liczby dzieci w rodzinie i standardu życia. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 107–121. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.20