Miazek, A., & Podleśny, A. (2021). Metody tworzenia rankingów sportowych na wybranych przykładach. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 75-103. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.19