Sönmezoğlu, U. ., Tosun, A., & Yildiz, K. (2021). Badanie jakościowe sportu i edukacji dla osób niepełnosprawnych z punktu widzenia managerów sportu i trenerów . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 49-73. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.18