Kościański, K. (2021). Infrastruktura sportowa dla potrzeb piłki nożnej w Częstochowie w okresie międzywojennym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 29-46. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.17