Ostrowska-Tryzno, A. ., & Pawlikowska-Piechotka, A. (2021). Historyczna architektura sportowa w dobie pandemii COVID-19 (zabytki listy światowego dziedzictwa kultury UNESCO). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 11-28. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.16