Urban, R. (2021). [rec.] Ryszard Wryk, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919–2019, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2020, ss. 533. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 139-144. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.15