Pawlikowska-Piechotka, A. (2021). Obiekty sportowe i ich społeczne znaczenie – w przeszłości i obecnie. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 125–136. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.14