Pawłucki, A. (2021). O ważności metafizyki w teorii nietrywialnego wychowania fizycznego – tradycja polska. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 107–123. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.13