Jacko, M. (2021). Losy wojenne olimpijczyka, reprezentanta Polski w hokeju na lodzie Stefana Csoricha. Sport I Turystyka ƚrodkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 89-103. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.12