Potrzuski, K. (2021). Społeczno-polityczne, gospodarcze i wizerunkowe uwarunkowania budowy reprezentacyjnych inwestycji sportowych w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 67–87. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.11