Chełmecki, J., & Gawkowski, R. . (2021). Wkład środowiska warszawskiego w rozwój narciarstwa w Polsce w okresie międzywojennym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 43-66. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.10