Szymanek-Pilarczyk, M. . (2021). Wpływ uzupełniającego treningu plyometrycznego na rozwój wybranych zdolności motorycznych młodych zawodników piłki nożnej Akademii Raków Częstochowa. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), 129-138. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.07