Basuki, Nurhasan, & Suroto. (2021). Działania ruchowe i sportowe poprzez gry w celu podnoszenia umiejętności twórczego myślenia i jakości procesu uczenia się dla dzieci w wieku 14–15 lat. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), 115-128. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.06